Avancen Obres al Pàdel

Segueixen avançant les obres al pàdel aquesta setmana a l’antic tee del 17. Es realitzaran sis pistes més una central. Està previst disposar d’elles en breu temps.

 

Avanzan Obras Pádel

 

Continuan las obras del pádel en el antiguo tee del 17. Se realizarán seis pistas más una central. Está previsto disponer de ellas en un breve tiempo.