Escola de Golf 2018-2019

Informació Curs 2018-2019 - Català

Presentació Escola Juvenil de Golf

Presentem l’Escola Juvenil de golf 2018-2019 que començarà el proper 25 de setembre i finalitzarà el 16 de juny de 2019.

¿Qui pot venir a l’Escola de Golf?

Infantils i Juvenils 6 a 18 anys

 • Socis o Abonats al Golf Costa Daurada o no
 • Iniciats en Golf o no

   Objectius de l’escola:

 • Desenvolupament d’un entorn de convivència entre els juvenils, les seves famílies i el camp de Golf.
 • Formació de comportament i actitud dins de l’entorn del golf; respecte al camp, respecte als jugadors i respecte a les regles de golf.
 • Aconseguir la percepció i vivència del golf, el seu entorn i el seu entrenament com un espai de DIVERSIÓ.
 • Flexibilitat Horària per a l’organització familiar i d’altres activitats.
 • Desenvolupament atlètic per al golf.
 • Desenvolupament de les bases tècniques.
 • Desenvolupament del saber estar, saber jugar al camp.
 • Desenvolupament competitiu i d’equips.

Gestió de l’Escola:

 • L’escola pertany i està dirigida per Golf Costa Daurada i gestionada pel seu personal.
 • La direcció del Golf defineix els seus recursos, organització i política d’admissió e inscripcions; [email protected]
 • L’Administració del Golf i Recepció, gestionen les inscripcions, reserves, cobraments e incidències; [email protected]
 • Els professors en plantilla del Golf, formen i tutelen els aspectes tècnics i de comportament; Jose Ramon Garcia Úbeda i Milagros Ingaramo.
 • El delegat de juvenils del Comite de Competició de Golf Costa Daurada, proposa millores e iniciatives, coordina i capitaneja els equips del club i supervisa la qualitat i servei al client de l’Escola.

Novetats Escola de golf:

 • Més hores d’activitat (10 hores setmanals)

 • Elecció d’horaris
  • Cada alumne s’inscriurà al dia que vulgui i serà el professor que determinarà l’horari en funció del nivell de grup.
  • Cada professor establirà el pla de treball de les seves hores i grups aixó com els sistemes de seguiment i comunicació a les famílies.
  • Hi haurà un màxim de 8 nens per grup i un mínim de 6, tenint preferència els socis a l’elecció dels horaris.
 • Les competicions mensuals tornaran a ser en diumenge per la tarda per no perdre curs. No hi haurà professors de recolzament al camp, si els nens necessiten caddie el golf els pot posar en contacte amb juniors que poden estar interessats en aquest servei.

 

 • L’uniforme aquest any constarà de polo i suèter d’alta qualitat.
  • Podran adquirir-se per separat
   • Polo
    • 30€ Socis
    • 40€ No Socis
   • Suèter
    • 45€ Socis
    • 55€ No Socis
   • Durant la primera setmana de classe (del 24 al 30 de setembre) tindrem una mostra de cada talla a recepció.

Le quotes de l’escola s’abonaran de forma mensual, els preus seran els següents:

 

Per als més petits (4-5 anys)

Determinarem grups en funció de les inscripcions que rebem.

Adjunt trobaràn el calendari del primer trimestre i la fulla d’inscripció que poden enviar a [email protected]

Información Curso 2018 - 2019 - Castellano

Presentación Escuela Infantil y Juvenil de Golf

Curso 2018-2019

¿Inicio y finalización de Clases?

Las Clases darán comienzo el 25 de Septiembre de 2018 y finalizarán el 16 de Junio de 2019.

¿Quién puede venir a la Escuela de Golf?

Infantiles y Juveniles 6 a 18 años

 • Socios o Abonados en Golf Costa Daurada o no
 • Iniciados en Golf o no

Objetivos de la Escuela Juvenil:

 • Desarrollo de un entorno de convivencia entre los juveniles, sus familias y el campo de golf.
 • Formación de comportamiento y actitud dentro del entorno del golf; respeto al campo, respeto a los jugadores y respeto a las reglas de golf.
 • Conseguir la percepción y vivencia del golf, su entorno y su entrenamiento como un espacio de DIVERSION
 • Flexibilidad Horaria para la organización familiar y de otras actividades
 • Desarrollo atlético para el golf
 • Desarrollo de las bases técnicas
 • Desarrollo de saber estar, saber jugar en el campo.
 • Desarrollo competitivo y de equipos.

Gestión de la Escuela:

 • La escuela pertenece y está dirigida por Golf Costa Daurada.
 • La dirección del Golf define sus recursos, organización y política de admisión; [email protected]
 • La Administración del Golf y Recepción, gestionan las inscripciones, reservas , cobros e incidencias; [email protected]
 • Los profesores en plantilla del Golf, forman y tutelan los aspectos técnicos y de comportamiento; Jose Ramon García Úbeda y Milagros Ingaramo.
 • El delegado de Juveniles del Comité de Competición de Golf Costa Daurada, propone mejoras e iniciativas, coordina y capitanea los equipos del club y supervisa la calidad y servicio al cliente de la Escuela.

Novedades Escuela de Golf 2018-2019:

 • Más horas de actividad (10 horas semanales)

 • Elección de horarios y profesor tutor del alumno.
  • Cada alumno se inscribirá en el día que más le convenga y será el profesor quien determinará el  horario dependiendo del nivel del grupo.
  • Cada profesor establecerá el plan de trabajo de sus horas y grupos así como los sistemas de seguimiento y comunicación con las familias.
  • Habrá un máximo de 8 alumnos por grupo y un mínimo de 8, teniendo preferencia los socios en la elección de horas.
 • Las competiciones mensuales se celebrarán en Domingo por la tarde para no perder clases.
  • No habrá profesores de apoyo en campo, si los alumnos necesitan caddie, desde recepción del ggolf se les puede poner en contacto con golfistas juniors interesados en prestar este servicio.
 • El uniforme este año constará de polo y suéter de alta calidad.
  • Podrán adquirirse por separado
   • Polo
    • 30 € Socios
    • 40 € No Socios
   • Suéter
    • 45 € Socios
    • 55 € No socios
  • Durante la primera semana de clase (del 24 al 30 setiembre) tendremos una muestra de cada talla en recepción.

Las cuotas de la escuela se abonarán de forma mensual, los precios serán los siguientes:

 Los precios de los Torneos serán:

 • Socios: Gratuito
 • No Socios:
  • 15 € los de 18 Hoyos
  • 7 € los de 9 Hoyos
  • 4 € los de 3 Hoyos

Para los más pequeños (4-5 años) – Se determinarán grupos en función de las inscripciones recibidas.

En adjuntos encontrará el calendario y la hoja de inscripción para rellenar y enviar a [email protected]