Golf a Les Escoles – Universitat Rovira i Virgili

Golf a l’Escola

PROGRAMA DE FORMACIÓ “GOLF A LES ESCOLES” La Real Federación Española de Golf junt amb les Federacions Territorials, entre elles la FCG, ha desenvolupat un Programa de Formació, agrupant el coneixement i experiències d’altres països, com EEUU, Irlanda i Anglaterra, que està inspirat en el programa de formació TPI (Titleist Performance Institute), centrat en el desenvolupament a llarg termini, les transferències de moviment i en aprendre jugant.

PROFESSIONALS DE GOLF LOCALS La FCG ha seleccionat un grup de professionals de golf per formar als professors de les escoles, amb el mateix material didàctic (manual, fitxes…) i amb el material que forma part del kit que s’entrega a l’escola. Per tal que el professor pugui resoldre possibles dubtes, a cada centre escolar se li assigna un club/camp de golf de referència.

PROFESSORS D’EDUCACIÓ FÍSICA Els professors d’Educació Física introduiran el golf a l’escola. Compten amb un kit de material ( sota el règim de cessió) el manual, la guia ràpida i les fitxes d’exercicis. El material està adequat bàsicament per primària encara que també permet adaptacions per secundària.

ESCOLES Actualment més de 60 centres escolars catalans (públics, privats i concertats) participen activament al Programa Golf a les Escoles FCG.

BAPTISME DE GOLF Un cop provat el golf a classe, a molts alumnes i els seus familiars se’ls desperta l’ interès per provar-lo en un camp de golf de veritat. Per aquest motiu, els clubs i camps de golf adherits al Programa ofereixen Baptisme de Golf gratuïts a centres escolars, alumnes i familiars.

APUNTA’T AL GOLF! Tots els alumnes participants en el Programa Golf a els Escoles de la Federació Catalana de Golf, reben un diploma i carnet acreditatiu que els permet gaudir de la llicència gratuïta durant el primer any, cursos d’iniciació per a ells i les seves famílies a preus especials i molt més…

Alunmos de la Universitat Rovira i Virgili 

La Universidad Pública de Tarragona