Zona Pràctiques Habilitada

Zona de Pràctiques habilitada – Reforma finalitzada

 

Coincidint amb les obres del pàdel s’ha remodelant completament la zona de caiguda de boles del driving range per tenir una superfície uniforme de gespa amb greens objectiu a diferents distàncies. Complint el que s’ha planificat s’han finalitzat en el temps previst i ja es pot gaudir de la nova zona de pràctiques des d’ara.

 

Zona de Prácticas habilitada – Obras finalizadas

 

Coincidiendo con las obras del pádel se ha remodelado por completo la zona de caída de bolas del driving range para tener una superficie uniforme de césped con greens objetivo a diferentes distancias. Cumpliendo lo planificado se han finalizado en el tiempo previsto y ya se puede disfrutar de la nueva zona de prácticas desde ahora.