Sala Juniors

La sala situada al pati del caddy master ha esta renovada per acollir als nostres juniors els dies de pluja o a les estones de lleure.

 

Sala Juniors

La sala situada en el patio del caddy master ha sido renovada para acoger a nuestros juniors los días de lluvia o en los ratos de ocio.