Trobada Esportiva

Trobada Esportiva d’Escoles d’Educació Especial

 

Golf Costa Daurada seu de golf dels Jocs del Mediterrani  col·laborarà amb el Consell Esportiu del Tarragonès en aquesta jornada adreçada a escoles d’educació especial.

Aquesta activitat està emmarcada dins del  protocol d’accions conjuntes establertes amb els Consell Comarcal del Tarragonès en la seva recent visita a les nostres instal·lacions.

Encuentro Deportivo de Escuelas de Educación Especial

 

Golf Costa Dorada sede de golf de los Juegos del Mediterráneo colaborará con el Consejo Deportivo del Tarragonès en esta jornada dirigida a escuelas de educación especial.

Esta actividad está enmarcada dentro del protocolo de acciones conjuntas establecidas con los Consejo Comarcal del Tarragonès en su reciente visita a nuestras instalaciones.