Correspondencias – Zonal RFEG 2018

Comunicamos a todos los socios que con motivo de la celebración en nuestras instalaciones del “PUNTUABLE ZONAL RFEG 2018” previsto para el 3 y 4 febrero, Golf Costa Daurada se acogerá a la correspondencia oficial con el resto de Clubes de Cataluña.

Aquellos socios que deseen jugar en Costa Daurada, podrán hacerlo una vez finalice la prueba. No se permitirá la salida al campo antes del comienzo del torneo.

Las normas que rigen las correspondencias para esta prueba oficial se resumen a continuación (F.C.G.):

– Los campos de 18 hoyos quedan limitados a un máximo de 12 jugadores/día.
– Los campos de 9 hoyos quedan limitados a un máximo de 6 jugadores/día.
– Los campos comerciales quedan limitados a un máximo de 4 jugadores/día.

RELACIÓN DE CAMPOS

 

COMERCIALES NO COMERCIALES
Caldes, Golf de

D’ Aro – Mas Nou, Club de Golf

Emporda Golf Resort

Escola de Golf HCP1

Girona, Golf

La Garriga Golf Best 18

La Graiera, Golf

La Roca, Golf (Vilalba)

Lumine Golf Club

Mas Pagès Golf

Metropolitan Golf Barcelona

Perelada Golf

PGA Catalunya Resort

Platja de Pals, Golf

Sant Marc Puigcerdà, Golf

Sant Vicenç de Montalt, Golf

Taradell, Golf Públic

Torremirona Golf Club

 

Aravell Golf

Barcelona, Club de Golf

Bonmont, Club de Golf

Camprodón, Club de Golf

Can Cuyàs Golf

Castellterçol, Club de Golf

Cerdaña, Real Club de Golf de

Costa Brava, Club de Golf

Golf Costa Daurada

El Prat, Real Club de Golf

Fontanals Golf

La Roqueta, Golf

Llavaneres, Club de Golf

Matadepera, Camp de Golf Municipal de

Montanyà, Golf

Montbrú-Moià, Club de Golf

Raimat Golf Club

Reus Aigüesverds, Club de Golf

Ribera Salada, Club de Golf

Sant Cugat, Club de Golf

Terramar, Club de Golf

Vallromanes, Club de Golf

 – Los socios inscritos a cada campo acatarán las normas de reserva fijadas en cada uno de ellos para sus socios. La recepción del Golf les informará de la norma a seguir en cada uno de los campos.

– En aquellos campos en los que se celebre una competición, serán los propios interesados quienes deberán inscribirse.

APERTURA DE LISTAS:
MARTES 30  DE ENERO A LAS 8:00 horas

Cada socio solo podrá efectuar una reserva, para un máximo de 4 jugadores socios por día, siendo obligatorio facilitar todos los nombres.

No se aceptarán las inscripciones de una misma persona en más de un campo por día.

No se aceptarán inscripciones por e-mail, solo por teléfono o en presencia física.

Recordamos a todos los socios inscritos en algún campo y que finalmente no puedan hacer uso de la correspondencia lo comuniquen a recepci’on con el fin de no perder plazas para otros socios interesados.

GOLF COSTA DAURADA

ASSUMPTE: CORRESPONDÈNCIES – PUNTUABLE ZONALRFEG 2018

Comuniquem a tots els socis que amb motiu de la celebració a les nostres instal·lacions del “PUNGUABLE ZONAL RFEG 2018” previst per al dissabte 3 i diumenge 4 de febrer, Golf Costa Daurada s’acollirà a la correspondència oficial amb la resta de clubs de Catalunya.

Aquells socis que desitgin jugar a Costa Daurada, podran fer-ho un cop finalitzi la prova. No es permetrà la sortida al camp abans del començament del torneig.

Les normes que regeixen les correspondències per aquesta prova oficial es resumeixen a continuació (F.C.G.):

– Els camps de 18 forats queden limitats a un màxim de 12 jugadors / dia.
– Els camps de 9 forats queden limitats a un màxim de 6 jugadors / dia.
– Els camps comercials queden limitats a un màxim de 4 jugadors / dia.

RELACIÓ DE CAMPS

 

COMERCIALS NO COMERCIALS
Caldes, Golf de

D’ Aro – Mas Nou, Club de Golf

Emporda Golf Resort

Escola de Golf HCP1

Girona, Golf

La Garriga Golf Best 18

La Graiera, Golf

La Roca, Golf (Vilalba)

Lumine Golf Club

Mas Pagès Golf

Metropolitan Golf Barcelona

Perelada Golf

PGA Catalunya Resort

Platja de Pals, Golf

Sant Marc Puigcerdà, Golf

Sant Vicenç de Montalt, Golf

Taradell, Golf Públic

Torremirona Golf Club

 

Aravell Golf

Barcelona, Club de Golf

Bonmont, Club de Golf

Camprodón, Club de Golf

Can Cuyàs Golf

Castellterçol, Club de Golf

Cerdaña, Real Club de Golf de

Costa Brava, Club de Golf

Golf Costa Daurada

El Prat, Real Club de Golf

Fontanals Golf

La Roqueta, Golf

Llavaneres, Club de Golf

Matadepera, Camp de Golf Municipal de

Montanyà, Golf

Montbrú-Moià, Club de Golf

Raimat Golf Club

Reus Aigüesverds, Club de Golf

Ribera Salada, Club de Golf

Sant Cugat, Club de Golf

Terramar, Club de Golf

Vallromanes, Club de Golf

– Els socis inscrits a cada camp acataran les normes de reserva fixades en cada un d’ells per als seus socis. A recepci’o els informarem de la norma a seguir en cada un dels camps.

– En aquells camps en els quals se celebri una competició, seran els mateixos interessats els que s’hauran d’inscriure.

OBERTURA DE LLISTES:
DIMARTS 30 DE GENER A les 8:00 hores

Cada soci només podrà efectuar una reserva, per un màxim de 4 jugadors socis per dia, sent obligatori facilitar tots els noms.

No s’acceptaran les inscripcions d’una mateixa persona en més d’un camp per dia.

No s’acceptaran inscripcions per correu electrònic, només per telèfon o en presència física.

Recordem a tots els socis inscrits en algun camp i que finalment no puguin fer ús de la correspondència ho comuniquin a la Recepció del Club per tal de no perdre places per a altres socis interessats.

GOLF COSTA DAURADA